Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko, Laboratorij za informatiko

Programi za logistike


Programi za logistike (verzija 11.01) - po poglavjih:


Platnica

Ogled: Platnica


Predgovor

Ogled: Predgovor in kazala


1 UVOD

Ogled: UVOD


2 PLANNER - načrtovanje aktivnosti

Ključni pojmi: projektno vodenje, Ganttov diagram, načrtovanje aktivnosti in procesov, načrtovanje projekta, Planner
Ogled: PLANNER - načrtovanje aktivnosti


3 DIA - Načrtovanje diagramov

Ključni pojmi: diagram poteka, diagram aktivnosti, načrtovanje diagrama, UML, programsko orodje DIA
Ogled: DIA - Načrtovanje diagramov


4 ZINT - Generator črtnih kod

Ključni pojmi: tehnologija črtne kode, generator črtnih kod, Zint, sledenje blaga, določanje položaja blaga
Ogled: ZINT - Generator črtnih kod


5 ASDN - Integracija oskrbne verige

Ključni pojmi: oskrbna veriga, integracija oskrbne verige, oblikovanje logističnih mrež, ASDN Logistics Analysis
Ogled: ASDN - Integracija oskrbne verige


6 GOOGLE ZEMLJA - Načrtovanje poti z digitalnim zemljevidom

Ključni pojmi: Google Zemlja, načrtovanje poti, planiranje poti, iskanje lokacij, računanje razdalj, izris poti, digitalni zemljevid
Ogled: GOOGLE ZEMLJA - Načrtovanje poti z digitalnim zemljevidom


7 QUANTUM GIS - Geografsko informacijsko planiranje

Ključni pojmi: geografski informacijski sistem, vektorski podatki, rastrski podatki, geografsko informacijsko planiranje, Quantum GIS, izbira lokacije
Ogled: QUANTUM GIS - Geografsko informacijsko planiranje


8 QCAD - 2D prostorsko načrtovanje

Ključni pojmi: prostorsko načrtovanje, 2d načrtovanje, računalniško načrtovanje, CAD orodja, Qcad
Ogled: QCAD - 2D prostorsko načrtovanje


9 SIMPLE WAREHOUSE MAPPER - 3D simulacijsko okolje

Ključni pojmi: simulacijsko orodje, 3D simulacijsko okolje, vizualizacija procesa, vizualizacija prostora, Simple Warehouse Mapper
Ogled: SIMPLE WAREHOUSE MAPPER - 3D simulacijsko okolje


10 PETERSEN - Odločanje na podlagi teorije grafov

Ključni pojmi: teorija grafov, Kruskalov algoritem, Primov algoritem, odločanje, Petersen
Ogled: PETERSEN - Odločanje na podlagi teorije grafov


11 LINDO - Optimizacija stroškov

Ključni pojmi: optimizacija stroškov, optimizacijski model, linearno programiranje, celoštevilsko programiranje, simpleks metoda, Lindo
Ogled: LINDO - Optimizacija stroškov


12 DEXI - Odločitveni model

Ključni pojmi: odločitveni model, večparametrski odločitveni model, DEXi
Ogled: DEXI - Odločitveni model


13 GNUCASH - Finančno načrtovanje

Ključni pojmi: finančno načrtovanje, računovodstvo, denarni tok, obvladovanje denarnih tokov, računovodska enačba, GnuCash
Ogled: GNUCASH - Finančno načrtovanje


14 GPSS WORLD - Simulacija "dogajanja" v skladišču

Ključni pojmi: simulacijsko orodje, simulacija dogajanja, simulacija vhodnega toka, simulacija izhodnega toka, gibanje zalog, GPSS World
Ogled: GPSS WORLD - Simulacija "dogajanja" v skladišču


15 SCILAB - Numerično reševanje in analiziranje podatkov

Ključni pojmi: numerično reševanje, analiziranje podatkov, kvantitativne metode napovedovanja, napovedovanje povpraševanja, Scilab
Ogled: SCILAB - Numerično reševanje in analiziranje podatkov


16 OOo PREGLEDNICA - Gibanje zalog

Ključni pojmi: elektronska preglednica, gibanje zalog, izračun zasedenosti zalog, izračun stroškov, OOo Preglednica
Ogled: OOo PREGLEDNICA - Gibanje zalog


17 PSPP - Statistična analiza podatkov

Ključni pojmi:statistična analiza, opisna statistika, PSPP
Ogled: PSPP - Statistična analiza podatkov


18 WORDPRESS - Sistem za urejanje spletnih vsebin

Ključni pojmi: spletna stran, sistemi za upravljanje spletnih vsebin, CMS, postavitev spletne strani, izdelava spletne strani, WordPress
Ogled: WORDPRESS - Sistem za urejanje spletnih vsebin


19 DOSTOP DO PROGRAMSKIH ORODIJ

Ogled: Dostop do programskih orodij


20 PREVODI

Ogled: Prevodi


21 PRILOGA

Ogled: Priloga


LITERATURA

Ogled: LiteraturaZadnja verzija v celoti


Programi za logistike - pdf (25M) - verzija 11.01

Licenca


To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons: "Priznanje avtorstva -- Nekomercialno -- Brez predelav (verzija 2.5 in več)". Besedilo licence je na voljo na internetu na naslovu http://www.creativecommons.si, ali pa na naslovu:

Inštitut za intelektualno lastnino
Streliška 1
1000 Ljubljana

Predlogi za spremembe in dopolnitve


Pri pošiljanju predlogov za spremembe in dopolnitve te publikacije se STRINJAM Z NASLEDNJO IZJAVO:

V kolikor bo Uredniški svet publikacije upošteval moje preedloge sprememb v publikaciji in bodo le-te dodane v novejšo verzijo publikacije, se odpovedujem vsem materialnim avtorskim pravicam, ki izhajajo iz mojega avtorskega dela in se strinjam z objavo mojega imena med avtorji publikacije.

Naslov za pošiljanje predlogov je programizalogistike@gmail.com.
Valid XHTML 1.0 Transitional